Livetime Productions BV geeft zorgvuldige samengestelde, correcte en actuele informatie aan de bezoekers van deze website. Wij kunnen echter niet garanderen dat deze informatie in alle gevallen foutloos, volledig en actueel is. Daarom kan aan de informatie op de pagina's van Livetime Productions BV geen rechten worden ontleend.

Verder aanvaardt Livetime Productions BV geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onjuistheden en/of gedateerde informatie. Op de pagina's van de site van Livetime Productions BV kunnen links naar (niet-commerciŰle) instellingen en organisaties zijn opgenomen.

Livetime Productions BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de sites waar naar wordt verwezen. Ook het advies via e-mail van Livetime Productions BV is geheel vrijblijvend. Daarnaast behoudt Livetime Productions BV zich uitdrukkelijk het recht voor als bedoeld in artikel 2, eerste lid van de Databankenwet (Stb.1999, 303), voor zover deze wet niet anders bepaalt.

Login